Telefon ZADZWOŃ +48 730 990 327
Umów wizytę
LinkedIn Facebook Instagram

DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU

Dla Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych - Warszawa
 
Program diagnostyczny Spektrum Autyzmu Instytutu BezStresu został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami i w oparciu o najnowszą wiedzę naukową. Diagnozę Spektrum Autyzmu przeprowadza wykwalifikowany neuropsycholog wspólnie z lekarzem psychiatrą. Postawienie diagnozy autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu to wieloetapowy proces, który ma na celu rozpoznanie zaburzeń i określenie poziomu funkcjonowania człowieka na wielu płaszczyznach. Program diagnostyczny Spektrum Autyzmu Instytutu BezStresu został opracowany zgodnie z najnowszą wiedzą naukową i opiera się na aktualnych kryteriach diagnostycznych autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Cały proces diagnostyczny prowadzony jest przez  wykwalifikowanego neuropsychologa, który współpracuje z lekarzem psychiatrą.

Umów bezpłatną teleporadę przed diagnozą

Umów wizytę

Co nas wyróżnia?

 • zapewniamy profesjonalną opiekę diagnostyczną dla pacjentów w każdym wieku
 • łączymy klasyczne metody diagnostyczne z kompleksowym badaniem neuropsychologicznym
 • wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza w zakresie diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych
 • każdy pacjent po zakończeniu diagnozy otrzymuje szczegółowy raport diagnostyczny z indywidualnie opracowanym planem terapeutycznym i zaleceniami
 • zapewniamy kompleksową opiekę psychologiczną, neuropsychologiczną i psychiatryczną, nie tylko dla zdiagnozowanych pacjentów, ale także dla ich rodzin i bliskich
 • specjalizujemy się w diagnozie różnicowej zaburzeń neurorozwojowych (ADHD, Spektrum Autyzmu)
W Instytucie BezStresu na podstawie diagnozy przygotujemy dla Ciebie indywidualny plan ścieżki terapeutycznej, który możesz następnie zrealizować w naszej placówce. Metody leczenia i terapii Spektrum autyzmu w Instytucie BezStresu obejmują m.in.:
 • Treningi Umiejętności Społecznych (TUS)
 • nowoczesną terapię neuropsychologiczną i treningi funkcji poznawczych
 • metody pracy z ciałem, relaksacją, oddechem i regulacją układu nerwowego
 • leczenie farmakologiczne (stała opieka psychiatryczna)

Diagnoza Spektrum Autyzmu

Diagnoza Spektrum Autyzmu - dzieci / młodzież
 • Wywiad neuropsychologiczny do Diagnozy Spektrum Autyzmu w obecności rodzica (od 2 r.ż.)
 • Badanie zestawem kwestionariuszy do diagnozy autyzmu (ASRS) dla rodzica i nauczyciela (od 2 r.ż.)
 • Skala obserwacji dla Diagnozy Autyzmu - ADOS-2 z interpretacją wyników i z wstępnym badaniem neuropsychologicznym dziecka - wykonywany, gdy wyniki kwestionariuszy i wcześniejszych etapów diagnozy wskazują na obecność objawów ze Spektrum Autyzmu (od 2 r.ż.)
 • Pisemna opinia (do 3 stron)
Cena: 2 200 zł
  W celu potwierdzenia diagnozy nozologicznej (rozpoznania klinicznego) wymagana jest dodatkowa konsultacja psychiatryczna.
Diagnoza Spektrum Autyzmu - dorośli
 • Wywiad neuropsychologiczny do Diagnozy Spektrum Autyzmu
 • Badanie kwestionariuszem do diagnozy autyzmu (ASRS)
 • Skala obserwacji dla diagnozy autyzmu - ADOS-2 z interpretacją wyników i z wstępnym badaniem neuropsychologicznym dziecka - wykonywany, gdy wyniki kwestionariuszy i wcześniejszych etapów diagnozy wskazują na obecność objawów ze Spektrum Autyzmu
 • Pisemna opinia (do 3 stron)
Cena: 2 100 zł 
  W celu potwierdzenia diagnozy nozologicznej (rozpoznania klinicznego) wymagana jest dodatkowa konsultacja psychiatryczna.

Diagnoza różnicowa ADHD i Spektrum Autyzmu

Spektrum Autyzmu (ASD), jak i ADHD, to zaburzenia neurorozwojowe, które wpływają na sposób, w jaki mózg przetwarza bodźce zmysłowe i procesy poznawcze. Obydwa zaburzenia wpływają na funkcjonowanie wykonawcze, procesy uwagi i przetwarzanie sensoryczne. Szacuje się, że od 22 do 83% dzieci autystycznych spełnia kryteria ADHD, a około 30–65% dzieci z ADHD ma znaczące cechy autystyczne (Sokolova i in., 2017) Współwystępowanie ASD i ADHD jest powszechne, dlatego w Instytucie BezStresu zapewniamy możliwość wykonania diagnozy różnicowej.
Dzieci (od 6 r.ż.) / Młodzież
 • Wywiad neuropsychologiczny do diagnozy zaburzeń neurorozwojowych z rodzicem dziecka
 • Wywiad psychologiczny w kierunku ADHD dla rodzica, dziecka i nauczyciela
 • Badanie zestawem kwestionariuszy do diagnozy autyzmu (ASRS) - dla rodzica i nauczyciela
 • Kompleksowe badanie neuropsychologiczne
 • Skala obserwacji dla diagnozy autyzmu - ADOS-2 z interpretacją wyników - wykonywany, gdy wyniki kwestionariuszy i wcześniejszych etapów diagnozy wskazują na obecność objawów ze Spektrum Autyzmu
 • Pisemna opinia (do 3 stron)
Cena: 2 320 zł do 3 120 zł (z testem ADOS-2)
  W celu potwierdzenia diagnozy nozologicznej (rozpoznania klinicznego) wymagana jest dodatkowa konsultacja psychiatryczna.
Osoby Dorosłe
 • Wywiad neuropsychologiczny do Diagnozy Spektrum Autyzmu
 • Wywiad w kierunku ADHD w oparciu o kwestionariusz DIVA-5
 • Kompleksowe badanie neuropsychologiczne
 • Badanie kwestionariuszem do diagnozy autyzmu (ASRS)
 • Skala obserwacji dla diagnozy autyzmu - ADOS-2 z interpretacją wyników - wykonywany, gdy wyniki kwestionariuszy i wcześniejszych etapów diagnozy wskazują na obecność objawów ze Spektrum Autyzmu
 • Pisemna opinia (do 3 stron)
Cena: 2 240 zł do 3 040 zł (z testem ADOS-2)
  W celu potwierdzenia diagnozy nozologicznej (rozpoznania klinicznego) wymagana jest dodatkowa konsultacja psychiatryczna.

Dlaczego Diagnoza Spektrum jest tak ważna niezależnie od wieku?

Diagnozowanie osób ze Spektrum Autyzmu w różnych grupach wiekowych ma wiele istotnych powodów i korzyści, takich jak:
 • Wczesna interwencja i terapia: Diagnoza w każdym wieku, zwłaszcza u dzieci, pozwala na uzyskanie szybkiej, skutecznej pomocy oraz rozpoczęcie ukierunkowanej terapii.
 • Dostosowanie systemu edukacji: Diagnoza umożliwia nauczycielom dostosowanie programów nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka lub młodzieży ze Spektrum Autyzmu.
 • Zrozumienie potrzeb społecznych: W przypadku dzieci i młodzieży, diagnoza umożliwia rodzicom i opiekunom lepsze zrozumienie potrzeb społecznych dziecka oraz jego stylu uczenia się.
 • Kompleksowe wsparcie systemu rodzinnego: Diagnoza autyzmu może być dużym wyzwaniem dla rodzin i opiekunów osób ze Spektrum Autyzmu, ale jednocześnie daje im narzędzia i wiedzę, która jest niezbędna do zrozumienia i wsparcia swojego dziecka.
 • Planowanie przyszłości: Diagnoza w wieku dorosłym może pomóc osobom ze Spektrum Autyzmu w planowaniu swojej przyszłości, w tym wyborze kariery i niezależnym życiu.
 • Profilaktyka zaburzeń współwystępujących: Osoby ze Spektrum Autyzmu są częściej narażone i podatne na rozwój zaburzeń współwystępujących, m.in. takich jak:
  • depresja
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD)
  • zaburzenia odżywiania (częstsze u kobiet w spektrum)
  • narażenie na wiktymizację, hejt i traumę (w tym większe ryzyko PTSD)
  • zaburzenia snu
Uzyskanie diagnozy i odpowiedniego wsparcia niezależnie od wieku mogą pomóc w profilaktyce i uzyskaniu skutecznego leczenia zaburzeń współwystępujących.
 

Diagnoza spektrum autyzmu Warszawa

W naszej placówce można poddać siebie lub swoje dziecko profesjonalnej diagnostyce autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Instytut BezStresu wykonuje diagnozę zaburzeń w klinice w Warszawie. Nasz zespół stanowią doświadczeni specjaliści posiadający odpowiednią wiedzę w zakresie diagnozowania zaburzeń neurorozwojowych. U nas każdy pacjent spotka się z indywidualnym podejściem. Dbamy o to, aby proces diagnostyczny przebiegał w dobrej atmosferze i nie wiązał się ze stresem zarówno u dziecka, jak i osoby dorosłej.

Finansowanie i płatności ratalne MediRaty

Szanowny Pacjencie, informujemy, że wszystkie komercyjne usługi naszej placówki mogą być realizowane bez angażowania środków finansowanych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Rejestracją lub skorzystanie z poniższego kalkulatora.
MediRaty
MediRaty to ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych, który ułatwia realizację optymalnego planu leczenia i dostęp do bogatych procedur medycznych. Aby zacząć z niego korzystać, należy przejść pozytywnie krótką weryfikację telefoniczną pod nr 22 26 68 370 (pon.-pt. 8-20, sob. 9-14).