Telefon ZADZWOŃ +48 730 990 327
Flaga EU Umów wizytę
LinkedIn Facebook Instagram
Flaga EU

mgr Dorota
Wojciechowska

psycholożka, psychoterapeutka systemowa, psychodietetyczka

Wykształcenie:

Magister psychologii, absolwentka pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich w specjalności społecznej psychologii klinicznej, z modułem psychoterapii poznawczo-behawioralnej, uzyskała certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego (certyfikat nr 142/2021) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), potwierdzający kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia poradnictwa i psychoterapii systemowej,  absolwentka studiów podyplomowych na kierunku psychodietetyka (SWPS).

Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Obecnie w dalszym procesie certyfikacji, przygotowującym i zmierzającym do uzyskania dodatkowego certyfikatu ministerialnego.

Ukończyła także studia wyższe na kierunku Zarządzanie i Marketing  w Szkole  Głównej Handlowej (SGH).

Praca zawodowa

W Minds of Hope | Instytut BezStresu zajmuje się:

Posiada wieloletnią praktykę w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Pomaga osobom zmagającym się z:

Prowadzi warsztaty oraz grupy wsparcia dla osób zmagających się zaburzeniami odżywiania, problemem uzależnienia w rodzinie.

Doświadczenie

Doświadczenie i praktykę zawodową w ramach stażu specjalizacyjnego zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie. Współpracowała z Ośrodkiem Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada wieloletnią praktykę w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą. Szkoliła kadrę pedagogiczną oraz rodziców w obszarze wzmacniania kompetencji wychowawczych oraz wsparcia psychologicznego.

Doskonalenie zawodowe

Odbyła szereg szkoleń i staży z zakresu psychoterapii, między innymi: staż psychoterapeutyczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie, oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie z którym później podjęła współpracę.

Ukończyła także certyfikowane szkolenia dotyczące Klinicznej Diagnozy Wstępnej oraz Dialogu Motywującego przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Jest uczestniczką konferencji, seminariów superwizyjnych, paneli edukacyjno-metodycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy, również przemocy wobec osób starszych, pracy z rodziną. Posiada kilkuletnią praktykę zawodową w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z osobami 60+ w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki uzależnień, umiejętności społecznych, wsparcia emocjonalnego, przeciwdziałania przemocy, aktywizacji społecznej.

Pracuje pod stałą superwizją.