Telefon ZADZWOŃ +48 730 990 327
Flaga EU Umów wizytę
LinkedIn Facebook Instagram
Flaga EU

mgr Jagoda
Petri

psycholożka, neuropsycholożka

Wykształcenie

Ukończyła studia magisterskie z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz studia podyplomowe „Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym” z wyróżnieniem również na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Staż zawodowy odbyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Psychogeriatrii, a następnie na Oddziale Rehabilitacji Neuropsychologicznej. Pracuje pod stałą superwizją specjalisty neuropsychologa klinicznego prowadząc konsultacje skierowane do osób odczuwających trudności pamięciowe lub inne trudności w funkcjonowaniu poznawczym. Prowadzi zarówno diagnozę jak i rehabilitację neuropsychologiczną.

Diagnoza neuropsychologiczna

Polega na ocenie sprawności procesów poznawczych: pamięci, koncentracji uwagi, mowy, zdolności myślenia jak również procesów emocjonalno-osobowościowych. Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest ocena jakie procesy intelektualne i w jakim stopniu zostały osłabione z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Ponadto pozwala ona z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów czysto psychologicznych, np. emocjonalnych. To rozróżnienie jest kluczowe dla późniejszego wyboru sposobu leczenia pacjenta. Uzyskane wyniki diagnozy neuropsychologicznej pozwalają poznać moce i słabe strony w zakresie procesów poznawczych danej osoby, ocenić postęp choroby i skuteczność leczenia.

Rehabilitacja neuropsychologiczna

To działania terapeutyczne, trening poznawczy, specjalistyczne ćwiczenia, mające na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, powstałych na skutek organicznego uszkodzenia mózgu, tak by ułatwić pacjentowi powrót do samodzielnego funkcjonowania, pracy zawodowej, nauki szkolnej, prowadzenia pojazdu. Wśród obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej wymienić należy m.in.:

Z czym do neuropsychologa?

Usługi neuropsychologiczne są przede wszystkim przeznaczone dla pacjentów cierpiących na choroby i zaburzenia neurologicznie, takie jak: