Telefon ZADZWOŃ +48 730 990 327
Flaga EU Umów wizytę
LinkedIn Facebook Instagram
Flaga EU

Trauma w Rodzinie - Jak zrozumieć, leczyć i odrodzić się po traumatycznym wydarzeniu wśród najbliższych

Nastały czasy, gdy wielu z nas styka się z wyzwaniami związanymi z traumatycznymi doświadczeniami w rodzinie. Trauma w rodzinie może mieć długotrwałe skutki, wpływając na zdrowie psychiczne i emocjonalne zarówno dorosłych, jak i dzieci. Przyjrzyjmy się, czym jest trauma w rodzinie, jakie są jej przyczyny, oraz jak można ją zrozumieć i leczyć oraz czy może być źródłem naszego rozwoju i supermocy.

Czym jest trauma w rodzinie?
Trauma w rodzinie odnosi się do sytuacji lub doświadczeń, które powodują silne cierpienie emocjonalne i mają negatywny wpływ na funkcjonowanie członków rodziny. Może to obejmować różne formy przemocy, zaniedbania, rozstanie rodziców, utratę bliskiej osoby, uzależnienia czy też choroby psychiczne.

Główne źródła traumy w rodzinie:

 • Przemoc domowa: Fizyczna, psychiczna czy seksualna przemoc w rodzinie pozostawia trwałe ślady, często prowadząc do poważnych problemów zdrowotnych.
 • Rozwód i separacja: Konflikty rodzinne, a zwłaszcza rozstania, mogą wywołać u członków rodziny uczucia odrzucenia, zdrady i straty.
 • Uzależnienia: Problem alkoholowy czy narkotykowy jednego z członków rodziny może prowadzić do traumatycznych sytuacji dla wszystkich zaangażowanych.
 • Zaniedbanie emocjonalne: Brak wsparcia emocjonalnego, zaniedbanie potrzeb uczuciowych dzieci czy ignorowanie ich problemów może skutkować traumatycznymi doświadczeniami.

Jak zrozumieć traumę w rodzinie?

 • Edukacja i świadomość: Zrozumienie, że pewne zachowania są wynikiem traumy, a nie złej woli, może pomóc w budowaniu współczucia i empatii w rodzinie.
 • Otwarta komunikacja: Rozmowy, w których członkowie rodziny dzielą się swoimi uczuciami i doświadczeniami, mogą pomóc w lepszym zrozumieniu traumy i wspólnym pokonywaniu trudności.

Leczenie traumy w rodzinie:

 • Indywidualna terapia: Każdy członek rodziny może potrzebować wsparcia indywidualnego, aby zrozumieć i przetworzyć własne doświadczenia.
 • Terapia rodzinna: Znalezienie profesjonalnej pomocy w postaci terapii rodzinnej może być kluczowe w radzeniu sobie z traumą i jej skutkami.
 • Grupowa terapia traumy: Wspólna praca nad traumą w rodzinie może wzmacniać więzi rodzinne i pomagać w budowaniu zdrowszych relacji. Wśród metod grupowej pracy z traumą warto zwrócić uwagę m.in. na takie metody terapeutyczne, jak:
  • Terapia G-TEP (Group Traumatic Episode Protocol, czyli protokół grupowego epizodu traumatycznego), jest wysoce skuteczną interwencją grupową przydatną dla małych grup
  • Terapia ASSYST (The Acute Stress Syndrome Stabilization) to interwencje o niskiej intensywności (LII), które dają nam możliwość bezpośredniego, nieinwazyjnego, fizjologicznego zaangażowania się w pierwotne składniki patogennych wspomnień klienta z traumy, a powodujące kluczowe objawy odpowiedzialne za hiperaktywację autonomicznego układu nerwowego, wydzielanie hormonów stresu, które wzmacniają utrzymywanie się traumatycznych wspomnień oraz zmniejszenie przetwarzanie informacji.
  • Terapia TRE (Tension Releasing Exercises, czyli ćwiczenia uwalniające napięcia) to opracowana przez David’a Berceli’ego metoda polegająca na uruchomieniu w ciele, za pomocą sekwencji ćwiczeń, wibracji neurogenicznych.
  • Terapia oparta na uważności: pomaga osobom świadomie doświadczać swoich uczuć i myśli bez oceniania ich. Tym samym może pomóc w zmniejszeniu reakcji stresowych.

Odbudowa rodzinnej harmonii:

 • Wsparcie wzajemne: Akceptacja, zrozumienie i wsparcie są kluczowe w procesie odbudowy po traumie.
 • Samopomoc: Rodziny mogą wspólnie pracować nad zdobywaniem umiejętności radzenia sobie z trudnościami i wspierania się nawzajem.
 • Rozwój zdrowych nawyków: Ustalenie zdrowych granic, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowanie zaufania są istotne dla odbudowy zdrowej dynamiki rodzinnej.
 • Kontynuacja terapii: Regularne sesje terapeutyczne mogą pomagać w monitorowaniu postępów i radzeniu sobie z ewentualnymi trudnościami na drodze do odbudowy.

Podsumowując, trauma w rodzinie może być trudnym wyzwaniem, ale zrozumienie jej źródeł, leczenie oraz praca nad odbudową relacji mogą przynieść pozytywne zmiany. Kluczem do sukcesu jest otwarta komunikacja, współpraca oraz gotowość do podjęcia działań mających na celu budowanie zdrowego i bezpiecznego środowiska rodzinnego.

Pamiętajmy, że szukanie profesjonalnej pomocy nie jest oznaką słabości, lecz odwagą i zobowiązaniem do zdrowia psychicznego całej rodziny.

Zadzwoń i dowiedz się więcej