Telefon ZADZWOŃ +48 730 990 327
Flaga EU Umów wizytę
LinkedIn Facebook Instagram
Flaga EU

Neuropsychologia

Neuropsychologia
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna
Terapia neuropsychologiczna metodą tDCS*
Terapia EEG Neurobiofeedback
Treningi - rekomendowane liczby sesji

Neuropsychologia

Neuropsychologia, to interdyscyplinarna dziedzina nauki z pogranicza medycyny i psychologii klinicznej, zajmująca się badaniem związku między funkcjonowaniem mózgu, a zachowaniem, w celu bliższego rozumienia procesów psychicznych. W neuropsychologii główny nacisk kładzie się na ocenę funkcji mózgowych, wnioskując na podstawie zachowania poznawczego, wykonawczego, czuciowo-ruchowego i emocjonalno-społecznego. Ważnym jest również poznanie neuroanatomicznych korelatów zachowania oraz psychologicznych konsekwencji uszkodzenia mózgu, do którego może dojść pod wpływem różnych czynników, np. urazów, chorób, wirusów.Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

Zespół neuropsychologów Instytutu BezStresu, w zgodnie ze sztuką współczesnej definicji diagnozy neuropsychologicznej, bada i ocenia sprawność procesów poznawczych i funkcji psychicznych, między innymi takich jak: pamięć, koncentrację i uwagę, mowę, procesy myślenia oraz zachowanie pacjenta, w celu określenia związku między funkcjonowaniem mózgu a stanem neuropsychologicznym Pacjenta.

W trakcie badania neuropsychologicznego stosujemy liczne, dopasowane do celu diagnozy, testy neuropsychologiczne i próby kliniczne, wybrane w oparciu o najnowszą wiedzę z dziedziny neuronauki i neuropsychologii.

W diagnozie neuropsychologicznej skupiamy się na odpowiedzi na pytanie, z jaką chorobą lub deficytem mierzy się nasz Pacjent. Naszym celem jest wyłonienie zaburzenia, jak i próba określenia jednostki chorobowej na podstawie stanu neuropsychologicznego Pacjenta. W diagnozie neuropsychologicznej dokonujemy indywidualnej oceny i tworzymy kompleksowy dopasowany program wsparcia dla naszego Pacjenta. W Instytucie BezStresu zajmujemy się m.in.:

 • Kompleksową diagnozą neuropsychologiczną i terapią neuropsychologiczną
 • Psychoedukacją i wsparciem psychologicznym dla osób cierpiących z powodu, szeroko rozumianych zaburzeń neurologicznych (w tym również wsparciem dla osób bliskich),
 • Diagnozą i wsparciem w terapii ADHD dzieci i dorosłych oraz innych zaburzeń neurorozwojowych,
 • prowadzimy diagnozę i profilaktykę chorób neurodegeneracyjnych i zaburzeń poznawczych związanych z wiekiem podeszłym (demencja, choroba Alzheimera, Parkinsona i in.)
 • Treningiem neurokognitywnym przy użyciu innowacyjnych, nowoczesnych metod, tj.: EEG Neurobiofeedback i Przezczaszkowej Stymulacji Mózgu tDCS (tzw.: mikropolaryzacja)
 • prowadzimy treningi kontroli reakcji na stres na poziomie poznawczym i fizjologicznym
 • pomagamy odzyskać wysoką wydajność funkcji poznawczych po przechorowaniu #covid19 (tzn. mgła po-covidowa)
 • wspieramy rehabilitację po udarach
W zakresie neuropsychologicznym nasza pomoc kierowana jest przede wszystkim do:
 • osób doświadczających deficytów i/lub zaburzeń funkcji poznawczych: zaburzeń pamięci, uwagi i koncentracji
 • osób, którzy w wyniku przechorowowania COVID-19 doświadczają tzw. “chmury mózgowej” i innych trudności wynikających z tzw. post-COVID SYNDROME
 • osób starszych, którzy doświadczają zaburzeń poznawczych związanych z wiekiem i w związku z podejrzeniem choroby neurodegeneracyjnej (m.in. diagnoza łagodnych zaburzeń poznawczych, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona i in.),
 • osób, którzy doświadczają zaburzeń neurologicznych w wyniku nabytych uszkodzeń mózgu (m.in. z powodu: urazów neurologicznych, udarów mózgu, przebytych operacji neurologicznych) lub ze skierowaniem od neurologa (lub innego specjalisty) w celu diagnozy lub rozpoczęcia neurorehabilitacji,
 • osób neuroróżnorodnych w każdym wieku (specjalizujemy się w diagnozie ADHD i Spektrum autyzmu)
 • osób, którzy z powodu doświadczania przewlekłego stresu (w tym Zespołu Stresu Pourazowego - PTSD / cPTSD) - obserwują u siebie pogorszenia funkcji poznawczych i innych trudności oraz objawów na poziomie neurologicznym i psychofizjologicznym.Terapia neuropsychologiczna metodą tDCS*

Metoda *tDCS, czyli mikropolaryzacja jest to przezczaszkowa stymulacja prądem stałym o częstotliwości zbliżonej do naszych naturalnych prądów fizjologicznych. Jest nieinwazyjną i bezpieczną metodą neuromodulacji. Powoduje zmianę pobudliwości kory mózgowej, regulując przebieg procesów poznawczych oraz przywraca utracone właściwości tkankom nerwowym.
Wskazania:

 • przebyty udar/ uraz mózgu;
 • afazja i zaburzenia rozwoju mowy;
 • ADHD, Spektrum autyzmu;
 • depresja (w tym lekooporna, jednobiegunowa i dwubiegunowa afektywna);
 • zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe;
 • choroba Alzheimera, choroba Parkinsona;
 • fibromialgia, przewlekły ból, migreny;
 • zaburzenia post-COVID-19;
 • bezsenność
Efekty:
 • wzmocnienie pamięci i koncentracji;
 • poprawa funkcji poznawczych i wykonawczych;
 • regulacja emocji;
 • poprawa nastroju;
 • regulacja psychosomatyczna;
 • zmniejszenie doświadczanego bólu;
 • zmniejszenie objawów ADHD;
 • złagodzenie objawów poznawczych w przebiegu post-COVID-19
Przeciwwskazania do terapii tDCS:
 • ciała obce, metalowe klipsy, implanty
 • nowotwór
 • rozrusznik serca
 • ciąża
 • zastawka mózgowa
 • padaczka*
*nie jest to przeciwwskazanie bezwzględne

Ile czasu trwa terapia tDCS?

Etap 1. Kwalifikacja do terapii tDCS
Terapię rozpocząć można wyłącznie po wcześniejszej kwalifikacji, którą przeprowadza neuropsycholog.
Etap 2. Terapia tDCS
Czas trwania terapii: w zależności od zdiagnozowanej jednostki klinicznej 2-4 tygodni
Częstotliwość: codziennie, 5 x w tygodniu
Czas trwania pierwszej i co 10 sesji: 50 min, kolejne do 35 min z przygotowaniem
W celu wzmocnienia efektu zaleca się powtórzenie serii po upływie 4-6 tygodni od zakończeniu pierwszej seriiTerapia EEG Neurobiofeedback

EEG Neurobiofeedback to nieinwazyjna i skuteczna metoda terapii i treningu mózgu. Wykorzystuje mechanizm sprzężenia zwrotnego, który polega na monitorowaniu zmian reakcji fizjologicznych i aktywności mózgu w celu lepszego rozpoznawania wpływu myśli i uczuć na stan psychofizyczny i neurokognitywny.
Wskazania:

 • nadmierne odczuwanie stresu;
 • osłabienie funkcji poznawczych (uwagi, koncentracji, pamięci);
 • ADHD i ADD, Spektrum autyzmu;
 • Zespół Stresu Pourazowego (PTSD);
 • urazy głowy, udary;
 • choroba Alzheimera;
 • zaburzenia nastroju i depresja;
 • zaburzenia post-COVID-19
Efekty:
 • lepsze zarządzanie stresem;
 • poprawa koncentracji i uwagi, pamięci operacyjnej, procesów uczenia się i zapamiętywania
 • regulacja impulsywności, hiperaktywności, wewnętrznego hamowania (ADHD, Spektrum autyzmu)
 • regulacja emocji;
 • poprawa nastroju;
 • zmniejszenie objawów lękowych;
 • wzrost poczucia sprawczości, skuteczności i samokontroli
 • zwiększenie wydolności oddechowej i mięśniowej organizmu;
 • poprawa jakości snu
 • wzrost pobudzenia, aktywności, mobilizacji i motywacji do działania
 • szybsze tempo pracy
 • poprawę precyzji wykonania różnego rodzaju zadań umysłowych, które związane są z wysiłkiem poznawczym
Metoda EEG Neurobiofeedback jest bezpieczna i praktycznie nie posiada przeciwwskazań do stosowania.
Ile czasu trwa terapia EEG Neurobiofeedback?
Etap 1. Kwalifikacja do terapii EEG Neurobiofeedback - to obowiązkowe badanie startowe przygotowujące do terapii. Po spotkaniu pacjent otrzymuje raport z opisem wyników i indywidualnym planem terapeutycznym.
Etap 2. Trening metodą EEG Neurobiofeedback
Liczba sesji: w zależności od wskazania i wybranego rodzaju treningu 10 - 40 sesji
Czas 1 sesji: do 50 min
Częstotliwość: 2 - 3 razy w tygodniuTreningi - rekomendowane liczby sesji

Treningi pamięci i koncentracji:

 • dla osób chcących usprawnić funkcje poznawcze: 15 sesji
 • dla osób z diagnozą zaburzeń funkcji poznawczych: 20 -30 sesji
 • ADHD, Spektrum autyzmu: 20-40 sesji
Treningi samoregulacji (wyciszający dla układu nerwowego): 15-20 sesji

Program Control Stress*: 15 sesji
to program, którego celem jest redukcja stresu i zmiany reakcji na sytuacje stresowe obejmujący:
 • badanie reakcji na sytuacje stresowe w trakcie wykonywania zadań poznawczych wraz z kontrolą i analizą reakcji fizjologicznych z następujących parametrów:
  • pomiar oddechu,
  • S.C - przewodność skóry i ciśnienia krwi (tętno)
 • Trening uczy i wykształca umiejętności w zakresie samoregulacji (regulacji pobudzenia - aktywacji układu nerwowego), a także łączy techniki oddechowe z metodami świadomej pracy z własnym ciałem poprzez zdobycie wiedzy na temat indywidualnych reakcji i sygnałów płynących z ciała podczas sytuacji stresowych.

Spersonalizowany trening fizjologiczny metodą EEG Neurobiofeedback: 0 - 15 sesji
To autorski, unikatowy program łączący techniki pracy z ciałem z metodami terapeutycznymi z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i Somatic Experiencing.
Trening rekomendowany między innymi dla osób doświadczających przewlekłego stresu (w tym także Zespołu Stresu Pourazowego PTSD i cPTSD), zaburzeń lękowych z atakami paniki, zaburzeń psychosomatycznych.


Rozpoznajesz u siebie lub kogoś bliskiego niepokojące objawy? Zamiast zamartwiać się tym, weź sprawy w swoje ręce i zarezerwuj wizytę u neuropsychologa.

Umów wizytę


Finansowanie i płatności ratalne MediRaty


Szanowny Pacjencie,

informujemy, że wszystkie komercyjne usługi naszej placówki mogą być realizowane bez angażowania środków finansowanych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Rejestracją lub skorzystanie z poniższego kalkulatora.

MediRaty


MediRaty to ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych, który ułatwia realizację optymalnego planu leczenia i dostęp do bogatych procedur medycznych. Aby zacząć z niego korzystać, należy przejść pozytywnie krótką weryfikację telefoniczną pod nr 22 26 68 370 (pon.-pt. 8-20, sob. 9-14).