Telefon ZADZWOŃ +48 730 990 327
Umów wizytę
LinkedIn Facebook Instagram

Psychologia i psychoterapia

Dla Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych

Psychologia

Psychologia (gr. psyche – dusza, logos – słowo, myśl, rozumowanie), to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących ludzką psychiką i jego zachowaniami. Bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcje z otoczeniem.
Psychologia jest odrębną dziedziną nauki, jednakże czerpie wiele z takich dziedzin jak: socjologia, antropologia, filozofia i biologia. Psychologię zalicza się do nauk społecznych, ale również do nauk humanistycznych oraz behawioralnych (nauk o zachowaniu).
Psychologia jako nauka rozwija się w dwóch sferach: psychologii akademickiej (naukowej) oraz psychologii stosowanej (praktycznej). Psychologowie pracujący w naszym zespole to osoby, które łączą ze sobą te dwie pasje.
Psycholog ma za zadanie badanie zjawisk w zakresie naszej psychiki oraz relacji środowiskowych, zawodowych, społecznych oraz praktyczne wspieranie służące poprawianiu relacji swojego Pacjenta z otoczeniem, pomagając mu zrozumieć własne problemy oraz mechanizmy, które je wywołują, a także pomóc w akceptacji siebie, bo problemy z własną fizycznością i przyzwyczajeniami mają największy wpływ na stan emocjonalny ludzi.
Psychologia akademicka zajmuje się:

 • procesami poznawczymi (m.in. postrzeganiem, myśleniem, wyobrażeniem, pamięcią – psychologia poznawcza)
 • nabywaniem mowy i powiązaniem jej z procesami psychicznymi (psycholingwistyka)
 • rozwojem i zmianami mechanizmów psychicznych (psychologia rozwoju człowieka)
 • emocjami, procesami motywacji, stałymi cechami psychicznymi (psychologia osobowości)
 • postrzeganiem osób i psychicznymi aspektami interakcji między ludźmi (psychologia społeczna) oraz komunikacją między nimi (negocjacje, mediacje)
 • związkiem procesów psychicznych i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego (neuropsychologia), fizjologicznym podłożem procesów psych. (psychofizjologia), ewolucyjnymi aspektami mech. psych. (psychologia ewolucyjna)
 • psychologicznymi aspektami religii, twórczości naukowej i artystycznej oraz innych obszarów funkcjonowania człowieka zaburzeniami osobowości (psychopatologia)
Psychologia stosowana zajmuje się zastosowaniem wiedzy psychologicznej w:
 • zaburzeniach procesów psychicznych (psychopatologia), ich diagnozowaniu i leczeniu (psychologia kliniczna)
 • diagnozie i rehabilitacji osób z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego (neuropsychologia)
 • korygowaniu trudności w relacjach społecznych oraz w związkach partnerskich i rodzinie (psychoterapia, psychologia małżeństwa i rodziny)
 • psychicznych lub psychologicznych uwarunkowaniach chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań praktycznych w obszarze medycyny (psychologia zdrowia)
 • wymiarze sprawiedliwości (psychologia sądowa)
 • problemach szkolno-wychowawczych (psychologia wychowawcza)
 • organizacjach (p. organizacji) i przedsiębiorstwach (psychologia pracy)
 • zachowaniach ekonomicznych ludzi (psychologia ekonomiczna)
 • w wojsku, sporcie, wyznaniach i innych


Psychoterapia

Psychoterapia to forma wsparcia, pomocy i leczenia. Może być również wykorzystywana jako sposób rozwoju osobistego lub zawodowego, bądź wsparcie w poszukiwaniu sensu, równowagi, czy efektywności. Opiera się na profesjonalnej empatycznej relacji między klientem (Pacjentem), a terapeutą.
Psychoterapia może być prowadzona w wielu różnych paradygmatach, które różnią się podejściem i forma pracy z klientem. Do najbardziej znanych paradygmatów zalicza się: p. psychodynamiczną, poznawczo-behawioralną, humanistyczno-egzystencjalną, systemową.
Psychoterapia może dotyczyć osób indywidualnych, par i małżeństw, grup. Może być prowadzona zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.


Umów wizytę

Umów wizytę


Finansowanie i płatności ratalne MediRaty


Szanowny Pacjencie,

informujemy, że wszystkie komercyjne usługi naszej placówki mogą być realizowane bez angażowania środków finansowanych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Rejestracją lub skorzystanie z poniższego kalkulatora.

MediRaty


MediRaty to ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych, który ułatwia realizację optymalnego planu leczenia i dostęp do bogatych procedur medycznych. Aby zacząć z niego korzystać, należy przejść pozytywnie krótką weryfikację telefoniczną pod nr 22 26 68 370 (pon.-pt. 8-20, sob. 9-14).