Telefon ZADZWOŃ +48 730 990 327
Flaga EU Umów wizytę
LinkedIn Facebook Instagram
Flaga EU

mgr Magdalena
Karwacka

psycholożka, terapeutka, konsultantka TSR,
psychotraumatolożka, coach

Wykształcenie
Ukończyła Uniwersytet Warszawski, specjalizację doradztwa zawodowego na wydziale Pedagogiki Dorosłych, studiując jednocześnie psychologię społeczną na tej samej uczelni. Ukończyła również szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia oraz będąc w procesie certyfikacji, uzyskała tytuł Konsultanta TSR. Ponadto, ukończyła także studia podyplomowe z Psychotraumatologii. Obecnie jest w trakcie szkolenia z metody terapii Racjonalnej Terapii Zachowania w Centrum Psychoterapii Integralnej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto, posiada certyfikat International Coaching Community oraz Agile HR Community – Certified Practitioner.

Praca zawodowa
Pracuje od ponad 15 lat z dorosłymi, jako menedżer ds. zasobów ludzkich i rozwoju, a także oraz coach i mentor. Dodatkowo, praktykuje jako terapeuta w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy), głównie w obszarze interwencji kryzysowych, zmian zawodowych i osobistych oraz pomocy w znalezieniu rozwiązań sytuacji trudnych. Pracuje także z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, nie radzącymi sobie z emocjami czy nadmiernym stresem. Poza tym zajmuje się pomocą dla osób starszych, powyżej 60 roku życia, towarzysząc im procesie akceptacji znaczących zmian w życiu oraz redukcji lęku i niepokoju, w tym egzystencjonalnego. W pracy terapeutycznej koncentruję się na pomocy w oparciu o metody interwencji kryzysowej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz RTZ, dzięki czemu prowadzone procesy terapeutyczne są zwykle krótkoterminowe i skoncentrowane na wybranym wspólnie z pacjentem/klientem celu/celach.

Doskonalenie zawodowe i doświadczenie:
Ukończyła kilka programów w obszarze zdrowia psychicznego z elementami metod redukcji stresu, m.in.: Energy for Performance czy Mindfulness.

Dodatkowo, brała udział w wielu kursach w zakresie coachingu oraz mentoringu, a także programach rozwoju umiejętności liderskich: Job Plus Coaching programme, Practical Coaching in the workplace, Coaching Clinic; Group Mentoring; Leadership Edge course.

Pracuje pod superwizją i na co dzień doskonali nabyte kompetencje wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz rozwojowego.