Telefon ZADZWOŃ +48 730 990 327
Flaga EU Umów wizytę
LinkedIn Facebook Instagram
Flaga EU

Neuroróżnorodność - diagnoza ADHD i spektrum autyzmu w Instytucie BezStresu

Piękno zaklęte w Inności, czyli o neuroróżnorodności.

Czułym terminem neuroróżnorodność, określamy różnice w strukturze, połączeniach lub budowie mózgów i wynikającymi z nich m.in. sposobów zachowania, myślenia oraz funkcjonowania w sferach codziennego życia. Fakt, że mamy odmienne poglądy, budowę ciała, charaktery czy upodobania, już dawno przestał nas zadziwiać.

Odmienność na poziomie neuronalnym wciąż jednak wydaje się czymś nowym, chociaż zawiera w sobie dobrze nam znane międzyosobowe różnice indywidualne.

Neuroróżnorodność opisuje zaburzenia lub trudności na różnych obszarach funkcjonowania bez ich stygmatyzacji. Posługując się tym terminem, apelujemy o zrozumienie tych różnic, oferując diagnozę, psychoedukację i wsparcie psychologiczne dla osób neuroróżnorodnych i ich rodzin.

Termin neuroróżnorodność, najczęściej odnosi się do osób ze spektrum autyzmu, z ADHD (zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi), ADD (zaburzenia koncentracji uwagi), ale dotyczy każdej osoby, której umysł pracuje w sposób nietypowy i unikatowy.


Świadomość, uważność, akceptacja i
zarazem nauka nowych strategii radzenia sobie z trudnościami
wynikającymi z neuroróżnorodności są kluczowe
w poprawieniu jakości codziennego życia.

O #Spektrum autyzmu
Spektrum Autyzmu obejmuje szeroki zakres zaburzeń neurorozwojowych w różnych sferach funkcjonowania człowieka m.in. emocjonalnej, społecznej i behawioralnej. Zazwyczaj ujawnia się już po kilkunastu miesiącach życia w postaci braku odwzajemniania mimiki, opóźnień mowy i trudności w samoregulacji.

Spektrum Autyzmu potrafi stanowić niemałe wyzwanie zarówno dla osoby ze spektrum, jak i dla całej rodziny, jednak przy odpowiedniej terapii, zrozumieniu siebie i akceptacji otoczenia, jakość jej życia może się znacznie poprawić.

Życie w spektrum może wiązać się z dużym narażeniem na #Stres.

W Instytucie BezStresu zajmujemy się diagnozą i terapią neuropsychologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze spektrum autyzmu. Otoczymy opieką psychologiczną i psychoedukacją także Twoją rodzinę i bliskich.

O #ADHD
Wraz z postępującymi badaniami na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi diagnozowanym powszechnie u dzieci, zaczęto zauważać, że ADHD występuje także u osób dorosłych.

ADHD może występować w odmianie z przewagą nadpobudliwości lub deficytem uwagi. Te pierwsze statystycznie częściej dotykają chłopców/ mężczyzn, a drugie dziewcząt / kobiet.

Osoby z ADHD w aktualnych warunkach środowiskowych mogą odczuwać wiele trudności na poziomie psychicznym, emocjonalnym, a także fizycznym. Często stosują wyalienowanie społeczne, mogą popadać w uzależnienia, mieć kłopoty w szkole lub w pracy, czy też cierpieć z powodu licznych zaburzeń współwystępujących m.in. takich jak: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, choroba afektywna dwubiegunowa.

W Instytucie BezStresu opracowaliśmy pierwszy kompleksowy, ustrukturyzowany program Diagnozy ADHD dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zgodnie z międzynarodowymi standardami i w oparciu o najnowszą wiedzę naukową.

Więcej na temat diagnozy ADHD w Instytucie BezStresu przeczytasz tutaj: Diagnoza ADHD – BezStresu (instytutbezstresu.pl)

Umów się na bezpłatną konsultację do diagnozy ADHD lub spektrum i popraw jakość swojego życia.
Nie czekaj – zadzwoń już teraz: 730 990 327